ES

UAB „NIROBALT“ 2021 m. rugsėjo 21 d. pasirašė projekto „UAB „NIROBALT“ veiklos plėtra“ projekto Nr. 19VK-KV-20-1-08276-PR001 paramos sutartį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Projekto tikslas – UAB „NROBALT“ ekonominės veiklos plėtra kaimo vietovėje kuriant darbo vietas kaimo gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma pastatyti sandėliavimo pastatą įmonės produkcijai. Įgyvendinus projektą įmonė padidins savo gamybinius pajėgumus ir konkurencingumą, kas leis efektyvinti gamybos procesus, operatyviau ir kokybiškiau aptarnauti klientus.

Projekto finansavimas: paramos sutartyje numatyta paramos suma – iki 95 039,00 Eur, iš jų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – iki 80 783,15 EUR, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 14 255,85 EUR.

Projekto įgyvendinimo terminas – iki 2022 m. spalio 30 d.

lt_LTLithuanian